อกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้า

วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดบริการสี่แยกนาเจริญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้แจ้งกำชับให้จุดตรวจ/จุดบริการ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก ในการเดินทางของพี่น้องประชาชน และปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข โดยการสวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้แทนนายอำเภอขุขันธ์ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผกก.สภ.ขุขันธ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. กู้ภัยมูลนิธิสว่างจิตต์ จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ
ณ จุดตรวจ/จุดบริการสี่แยกนาเจริญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2