ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้

วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 11.20 – 11.40 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดบริการ ด่านชุมชน ดังนี้
1. ด่านชุมชนบ้านแซรไปร ตำบลไพรพัฒนา
2. จุดตรวจ/จุดบริการสามแยกบ้านละลม ตำบลละลม
ทั้งนี้ ได้แจ้งกำชับให้จุดตรวจ/จุดบริการ ด่านชุมชนได้ดำเนินการตามมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก ในการเดินทางของพี่น้องประชาชน และปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข โดยการสวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ผู้แทนผกก.สภ.ภูสิงห์ ผู้บริหารอปท. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ชรบ. จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ
ณ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2