เป็นผู้เชิญพวงมาลัยดอกมะลิ และน้ำอบไทย

วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้เชิญพวงมาลัยดอกมะลิ และน้ำอบไทย ถวายแด่พระครูโกศลสิกขกิจ(พุฒิ วายาโม) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา
โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี ณ วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2