เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงศาลหลักเมือง

วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงศาลหลักเมือง เนื่องในงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และเป็นการแสดงความเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลร่มเย็นเป็นสุข ได้รับความเมตตาจากพระมหาสิงโห ปุณฺณเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยมี นายเทอดพงศ์ จามน้อยพรหม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพี่น้องประชาชนร่วมพิธี โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนผู้ร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2