เป็นประธานมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคของสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคของสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ซึ่งเหตุวาตภัยดังกล่าว มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๘๗ ครัวเรือน
ในการนี้ประธานในพิธีได้กล่าวปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยดังกล่าวด้วย
โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเบญจลักษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงอุปโภคบริโภคดังกล่าวด้วย ณ บ้านท่าคล้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2