ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 14.40 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดบริการหน้า ดังนี้
1. จุดตรวจ/จุดบริการหน้าสภ.ไพรบึง
2. จุดตรวจ/จุดบริการหน้าเทศบาลตำบลสำโรงพลัน
ทั้งนี้ ได้แจ้งกำชับให้จุดตรวจ/จุดบริการได้ดำเนินการตามมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก ในการเดินทางของพี่น้องประชาชน และปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข โดยการสวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอไพรบึง นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผกก.สภ.ไพรบึง สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ชรบ. จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ ณ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2