ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าห

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวัฒนาพุฒิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ดังนี้
๑) จุดตรวจตู้ยามตลาดสด เทศบาลตำบลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ
๒) จุดตรวจป้อมตำรวจทางหลวง ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์
๓) จุดตรวจตู้ยามเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
ในการนี้ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑.ใช้มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายการจราจร อย่างเด็ดขาด
๒.ใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่างและการจำกัดจำนวนคนในการเข้าใช้บริการ และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มาจากจังหวัดอื่น อย่างเคร่งครัด
โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอศรีรัตนะ นายอำเภอกันทรลักษ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเบญจลักษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ผกก.สภ. / สาธารณสุข ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจด้วย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2