เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ

วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
โดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานตามมาตรการ รวมทั้งผลการตรวจติดตามหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
ในการนี้ได้มีแนวทางปฏิบัติเน้นย้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
1. ให้กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งด่านชุมชนทุกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับขี่ในชุมชน การสวมหมวกนิรภัย การเฝ้าระวังการเดินทางระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน
2. ขอให้ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และประสานการปฏิบัติกับตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ กรณีพบผู้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
3. ด่านชุมชนในหมู่บ้าน ให้มีการตรวจคัดกรองและติดตามผู้เดินทางมาจากต่างพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
4. ให้หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย Tambon Smart Team ลงพื้นที่ตรวจและให้กำลังใจด่านชุมชน
5. ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดตามข่าวสาร หากพบกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ให้ประสานทีมสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบโดยด่วน พร้อมรายงานจังหวัดเพื่อกำหนดมาตรการต่อไป
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จว.ศก. หัวหน้าสำนักงาน.ปภ.จังหวัด คณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อีกทั้ง มีนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2