ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนสี่แยกบ้านอีเซ ตำบอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้แจ้งกำชับให้จุดตรวจ/จุดบริการ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก ในการเดินทางของพี่น้องประชาชน และปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข โดยการสวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผกก.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุข ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อพปร. ชรบ. จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ ณ สี่แยกบ้านอีเซ ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2