ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 6 จุด 4 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอกันทรารมย์
1) จุดตรวจ/จุดบริการหน้าร้านหมูกระทะเพชรลำภู ถนนอุบลฯ-ศรีสะเกษ
2) จุดตรวจ/จุดบริการ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย
2. อำเภอยางชุมน้อย
1) จุดตรวจ/จุดบริการตู้ยามยางโทน หน้าตลาดสดเทศบาลอำเภอยางชุมน้อย
3. อำเภอราษีไศล
1) จุดตรวจ/จุดบริการตู้ยามแยกดอนไม้งาม
2) จุดตรวจ/จุดบริการตู้ยามเมืองคง
4. อำเภออุทุมพรพิสัย
1) จุดตรวจ/จุดบริการสี่แยกส้มป่อย ตำบลสำโรงน้อย
ทั้งนี้ ได้แจ้งกำชับให้จุดตรวจ/จุดบริการ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก ในการเดินทางของพี่น้องประชาชน และปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด
โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอยางชุมน้อย รักษาราชการแทนนายอำเภอราษีไศล ผู้แทนนายอำเภอกันทรารมย์ ผกก.สภ.ราษีไศล ผกก.สภ.ยางชุมน้อย ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย ผู้แทน ผกก.สภ.กันทรารมย์ สาธารณสุข นพค.53 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อพปร. ชรบ. จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ
ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 อำเภอกันทรารมย์ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอราษีไศล และอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2