ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจ

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
โดยได้เน้นย้ำให้ทุกจุดดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 และข้อสั่งการของจังหวัดศรีสะเกษ ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายด้านการจราจรพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พี่น้องประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมี นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมให้กำลังใจและมอบของให้กับเจ้านายที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจสี่แยกส้มป่อย และ จุดตรวจ อบต.ขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2