ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติง

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
โดยได้เน้นย้ำให้ทุกจุดดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 และข้อสั่งการของจังหวัดศรีสะเกษ ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายด้านการจราจรพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พี่น้องประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน คลังจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอำเภอ และฝ่ายทหาร ร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ณ จุดตรวจหน้า อบต.หนองครก จุดตรวจหน้าห้างเทสโก้โลตัส และจุดตรวจตู้ยามบุญชัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2