ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์ “ไก่อินทรีย์ศรีสะเกษ”

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์ “ไก่อินทรีย์ศรีสะเกษ” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เพื่อพัฒนาระบบการตลาดและสร้างการรับรู้ “ไก่อินทรีย์ศรีสะเกษ” ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ อย่างกว้างขวาง ทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับไก่อินทรีย์ศรีสะเกษให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยง และประชาชนในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้เกี่ยวข้องร่วม ณ ร้าน Cupper Crown ปั้มน้ำมันเชลล์ ถนนอุบล-ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2