เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นายทอย คันศร ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ บ้านนกยูง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนเสียหาย ๑ หลัง และทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหาย ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
ในการนี้เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนีั
๑) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
๒) ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
๓) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
๔) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
๕) ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ
๖) ผู้จิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือ และผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่/ในพื้นที่
โดยมีนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณบ้านเลขที่ ๔๔ บ้านนกยูง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2