เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ของสำนัก

ันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 14.50 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย(ในวันที่ 29 มีนาคม 2564) ที่ผ่านมา
ในการนี้ ได้เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ บ้านเรือนของราษฎรที่ประสบวาตภัยอีกด้วย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยมี นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๖ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ บริเวณวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2