ประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันทที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2564 ณ บ้านของเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนายอำเภอวังหิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2