ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และการยกระดับในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ อัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ท) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2