ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัด

วันทที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษชั้น 3

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2