ประธานในพิธีเปิดเวทีการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้โครงการฐานวิ

วันที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 09.30 – 12.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้โครงการฐานวิจัย “นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา” (RBL) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนได้พัฒนาบุคลากรครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (Research Based Learning : RBL) โดยมูลนิธิสยามกัมมาจลและธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยโครงงานทั้ง 6 ระดับชั้น ดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู้สู่มะนาว
2. กิจกรรมการเรียนรู้แปรรูปตะไคร้
3. กิจกรรมการเรียนรู้แปรรูปกล้วย
4. กิจกรรมการเรียนรู้สมุนไพร/กำจัดยุงและแมลง
5. การจัดการระบบเกษตร
6. กิจกรรมการเรียนรู้การแส่วผ้า และการย้อมผ้าพื้นถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ
จากนั้น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และการรายงานความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิสยามกัมมาจล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ – ยโสธร นายอำเภอไพรบึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอไพรบึง ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
ณ หอประชุมโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2