ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสืบเสาะราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพ

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 15.10 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสืบเสาะราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน โครงการฝ่ายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ตามคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝ่ายหัวนา ที่ 2/2562 (ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562)
ครั้งที่ 1/2564 (9) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนและราคาค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายต้นไม้และไม้ผล ที่จะใช้เพื่อกำหนดเป็นราคาค่าทดแทนให้แก่ราษฎรเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการฝ่ายหัวนา
โดยมี ผคป.หัวนา รักษาการในตำแหน่ง ผคป.ศรีสะเกษ ผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนราษฏรที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2