ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต และจุดรับบริจาคดวงตา

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต และจุดรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ตามโครงการ “โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี” ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และมีอาหาร เครื่องดื่ม ไว้บริการผู้ที่มาบริจาคด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตร และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบจำนวนครั้งที่กำหนดแก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตอีกด้วย
โดยมี ผู้แทนนายอำเภอกันทรารมย์ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2