ประธานการประชุมชี้แจงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลครอบครัวผู้ยาก

วันทที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลครอบครัวผู้ยากจนจังหวัดศรีสะเกษ (บิ๊กดาต้า ศรีสะเกษ) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษชั้น 3

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2