ร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิด “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ” และสร้างกลไกเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมมอบนโยบายฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2