เป็นประธานการการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายส้างบ้านผู้ยากไร้จังห

วันทที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายส้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษชั้น 1

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2