พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำป

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีพล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี
ในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมดังกล่าว เป็นการสนธิกำลังระหว่างฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครในพื้นที่ เป็นการสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนกอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธี
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2