ประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับการประเ

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบเกี่ยวกับหลักเกณ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาองค์กร และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
โดยมี นายสรรเสริญ ไชยโพธิ์ ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน นางวรปภา ชัยพรมมา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากร ผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน อปท. ในจังหวัดศรีสะเกษ และคณะผู้จัดการอบรม ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2