ประธานในการประชุมโครงการติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ระดับ

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 18.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมโครงการติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัด 10 วาระ
ทั้งนี้ ร่วมรับฟังส่วนราชการระดับอำเภอนำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระจังหวัด 10 วาระ โดยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เช่น การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการคนไพรบึง ฮักแพงแบ่งปัน กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมบ้านหนองอารีย์ ช้างศรีสุขสวัสดิ์ อคาเดมีของ อบต.สุขสวัสดิ์
พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมให้กำลังใจการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระจังหวัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอไพรบึง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารอปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2