ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระ

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 15.00 – 15.40 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ครอบครัวของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 บริเวณบ้านเลขที่ 96 บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมีนายประยูร สีหานาง อายุ 66 ปี เป็นเจ้าของบ้าน มีสมาชิกในบ้านรวม 4 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด
ในการนี้ นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ อีกทั้งมีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วย
โดยมี หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำเกลี้ยง ผกก.สภ.น้ำเกลี้ยง ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ณ บริเวณบ้านเลขที่ 96 บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2