ประธานการประชุมคณะทำงานศึกษารูปแบบ แนวทาง เพื่อเตรียมการเปิด

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษารูปแบบ แนวทาง เพื่อเตรียมการเปิดตลาดการค้าชายแดนภายใต้วิถีใหม่ ครั้งนี้๑/๒๕๖๔
ในการประชุมดังกล่าวได้มีการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกับแจ้งคำสั่งคณะทำงานศึกษารูปแบบ แนวทาง เพื่อเตรียมการเปิดตลาดการค้าชายแดน ภายใต้วิถีใหม่ให้คณะทำงานทราบและได้มอบแนวทางการเตรียมการเปิดตลอดการค้าชายแดนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยมีคณะทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2