ประธานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/25

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติ การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ และภาคเอกชน ประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1. การรายงานภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2. สถิตินักท่องเที่ยว , สถานการณ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
3. กิจกรรมกระตุ้นด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์
4. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
5. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
6. ผลการดำเนินงานการขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. "โครงการพื้นที่ปันสุข"
7. การอนุรักษ์สะพานดำไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
8. การค้นหาอัตลักษณ์เมืองศรีสะเกษ
โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผอ.ททท.สนง.สุรินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด องค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2