ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ค

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 และพิจารณาการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2564 จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2