ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการแบบแปลน วงเง

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการแบบแปลน วงเงินงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เหลือจ่าย) ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2