ประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง การตลาดในยุคดิจิทัล

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง การตลาดในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ในทุกระดับ ในห้วงที่การตลาดออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
จากนั้นเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP
โดยมี นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ วิทยากร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิด
ณ โรงแรมแกลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2