เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้กระทำความดีความชอบจำนวน 79 ราย ประกอบด้วย ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้
– ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 28 ราย
– ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 49 ราย
– ชั้นดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 2 ราย
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชาชนซึ่งกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2