ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2