เป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับนางจินตนา จันทร์บำรุง

วันที่ 30 มีนาคม 2564
เวลา 10.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพและเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวในโครงการ พม.ส่งความสุขสร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2