ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ครอบครัวของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 1 ครัวเรือน ด้วยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 – 19.30 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัยบริเวณบ้านเลขที่ 10 บ.ขามป้อม ม.5 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง และทำให้ทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหาย ผู้ประสบภัย คือ นางหล้า ห่อคำ อายุ 80 ปี มีสมาชิกในบ้านรวม 4 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด
ในการนี้ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ อีกทั้งมีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วย
โดยมี หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ณ บ้านเลขที่ 10 ม.5 บ.ขามป้อม ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2