ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังห

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 – 18.45 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์พิเชฏฐ์ จงเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายปัญญา พละศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย
1.ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อ.ราษีไศล
2.ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ
3.ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2