ให้คำปรึกษาการซักซ้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBE

วันที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายปัญญา พละศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จ.ส.อ.อาณุภาพ ศิลประเสริฐ จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ นางนารี โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นางจุฑามาศ แสงสุข แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำ ให้คำปรึกษาการซักซ้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ซุ่นกี่ ในการเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2