ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วันที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 09.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมต้อนรับ
พลเอกธัญญา เกียรติสาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการบรรยายให้ความรู้ตามโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล บัณฑิตและนักศึกษาอาสา เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชุมชน
โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับดังกล่าวด้วย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2