ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายหัวนา จังหวัดศ

วันที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 – 15.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อราษฎรผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการฝ่ายหัวนา ที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนค่าขนย้าย (ที่ดิน) จำนวน 351 แปลง เนื้อที่ 775-3-51 ไร่ วงเงิน 35 ล้านบาท
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่
โดยมี นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผคป.หัวนา รักษาการในตำแหน่ง ผคป.ศรีสะเกษ ผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรารมย์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนราษฏรที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2