ประธานในการประชุมนายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานร

วันที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 07.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมนายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564
ในการประชุมดังกล่าวได้มีการมอบแนวทางและข้อเสนอแนะการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชาและข้อราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2