ผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว”

วันที่ 25 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ้าอัตลักษณ์ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่ายสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำพากลุ่มวิสาหกิจผ้าทอมือดำเนินการไปยังเป้าหมาย ทั้งยังสร้างความมั่นคงในชุมชน สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ในการ เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ ได้แก่
1. กิจกรรมการย้อมผ้าสีธรรมชาติ ศรีลาวา ที่ใช้ดินภูเขาไฟมาย้อม
2. กิจกรรมการทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ อันลักษณ์ศรีสะเกษแลีอีสานใต้
3. กิจกรรมการแส่วลายพื้นเมือง และลายอัตลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4.การวางรูปแบบในการรองรับการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว
โดยมี พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอศรีรัตนะ ทีมงาน YEC ผู้จัดการบริษัทประชารัฐ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอศรีรัตนะ พี่น้องประชาชน และกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ บ้านพิงพวย ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ บ้านพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2