ประธานมอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานมอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นอำเภอเบญจลักษ์ ซึ่งมีผู้ประสบภัยดังกล่าวในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ตำบลหนองฮาง จำนวน 29 รายและตำบลหนองงูเหลือม จำนวน 7 ราย รวมผู้ประสบภัยทั้งหมดในเขตพื้นที่อำเภอเบญจลักษณ์ จำนวน 36 ราย
ในการนี้ประธานในพิธีได้กล่าวปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ครอบครัว ผู้ประสบวาตภัย ดังกล่าวด้วย
โดยมีปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเบญจลักษ์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฏรผู้ประสบภัย
ณ บ้านห้วยตามาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2