เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพพร้อมเงินเยียวยาให้แก่ร

วันที่ 25 มีนาคม 2564
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพพร้อมเงินเยียวยาให้แก่ราษฎร ที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอพยุห์ และอำเภอน้ำเกลี้ยง รวมทั้งเน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้
เวลา 14.00 น.
เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพพร้อมเงินเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัยแก่ราษฎร ม.13 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
โดยมี นายอำเภอพยุห์ ผู้แทนหน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน พมจ.ศรีสะเกษ ปลัดเทศบาลพยุห์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
เวลา 15.30 น.
เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพพร้อมเงินเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัยแก่ราษฎร ม.6 ต.เขิน และ ม.10 ต.คูบ อ.นำ้เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
โดยมี ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอนำ้เกลี้ยง ผกก.สภ.น้ำเกลี้ยง ผู้แทน หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน พมจ.ศรีสะเกษ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2