ประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อให้หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการดำเนินงานช่วงเทศกาล โดยแผนบูรณาการป่องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง(Area Approach) ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการแก่พี่น้อง ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย และมีความสุข
จากนั้น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ช่วงคุมเข้มในระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ
2. มาตรการด้านการบริหารจัดการตามมาตรการ 5 มาตรการหลัก
3. การกำหนดจุดตรวจหลัก จำนวน 38 จุด จังหวัดศรีสะเกษ
4. มาตรการการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรอย่างจริงจัง และเคร่งครัด
5. มาตรการเตรียมการป้องกันและความปลอดภัยของผู้ประกอบการแพ ร้านอาหาร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิต
โดยมี ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อพปร. และผู้เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
ณ สำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2