เป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ( ร

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ( รสทป.) รุ่นที่ 1 /2564 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านโอว์บังโกว์ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2