ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรายการผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2564 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 19 โครงการ เป็นเงิน 2,110,200 บาท ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 463,555 บาท ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2