ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขป

วันที่ 23 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2