ประธานเปิดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2564 เพื่อแสดงออกถึงพลังความรักสามัคคี ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่น กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผ้าทอเบญจศรี การแสดงแบบจากสตรีในชุด "ศรีสะกษธานี…ผ้าศรีแส่ว" การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรี สินค้าโอทอป และการแสดงจากสตรี โดยมีนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นางสนิท ปาทาน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองศรีสะเกษและกลุ่มสตรีร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2